Om oss

Historiskt stickeri Termo Original

.

HISTORIA

Termo Original har sina rötter i svensk, innovativ textilindustri. Med anor från 1920-talet kan vi tryggt påstå att vi vet vad vi talar om. När många konkurrenter flyttat produktionen har vi istället valt att ta tillvara utbildningsnivå, kvalitetskänsla och uppfinningsrike­dom, på plats, i Sverige. Med facit i hand kan vi med stolthet konstatera att vi gjort rätt val.

Termo har återkommande uppmärk­sammats i press och branschen för innovativa kvalitetslösningar:
2004 - Termo Wool
1999 - Aftonbladet bäst i test
1994 - Termo Safe
1992 - Termo Ultra
... är några exempel.

1978 - Utveckling av Termo påbörjas i sa­marbete med den svenska försvarsmakten

Framtiden är Perfect Comfort, med Functional Fabric från Termo, där vi skall fortsätta utvecklas som din marknadsledande leverantör.

FORSKNING, UTVECKLING & ERFARENHET

Funktionell textil är idag avancerad vetenskap. Termo är resultatet av lång tids forskning och utveckling. Termo - Perfect Comfort!

Vi avsätter årligen betydande resurser på for­skning. Vi arbetar i nära samarbete med profi­sionella användare och det svenska välrekom­menderade forskningsföretaget Swerea/IVF. Resultatet talar för sig självt. Termo Original idag har 100.000-tals nöjda användare i hela Europa.

Som underlag för våra rekommendationer beträffande kvalitet och användning ligger ett omfattande testarbete. Senast år 2008 genomfördes ytterligare tester i samarbete med det svenska forskningsföretaget Swerea / IVF.

FÖLJANDE EGENSKAPER TESTADES: Värmeisolation, värmeisolation i förhållande till materialets tjocklek, vattenångs­genomsläpplighet, vattenångsgenomsläpplighet i viktförhållande till materialets tjocklek, samband mellan värmeisolation och vattenångsgenomsläpplighet, fuktab­sorbtion och fuktabsorbtion i förhållande till materialets vikt. Samtliga kvaliteter har även varit ute på brukstest, där användarna har fått ge sina personliga omdömen i avseende komfort av värmeisolation och fukttransport.

.

Termo Original