Integritetspolicy

Om Termo Original

.

Integritetspolicy

Vi på Termo Original Sweden AB värnar om dig som kund, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet.

Vad är personuppgifter och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, köphistorik etc.

Hur använder vi personuppgifter?

Vi använder personuppgifter för att bedriva vår verksamhet och leverera de produkter och tjänster som vi tillhandahåller.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi tar emot personuppgifter direkt från dig, exempelvis när du köper en produkt eller kontaktar oss för kundservice.

Mottagare av personuppgifter och anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut personuppgifter till andra företag. Vi överför till, eller delar dina personuppgifter, med utvalda mottagare om det är nödvändigt för ändamålet för vilket informationen har samlats in, till exempel för att tillhandhålla en produkt eller tjänst som du ha begärt.

Kontakta oss

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss. Se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm   www.imy.se

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter i en form som möjliggör identifiering av dig endast så länge som är nödvändig för ändamålet med behandlingen. Vi behandlar och sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig. Vi sparar även dina personuppgifter för andra ändamål, som exempelvis bokföring, åtgärder mot bedrägeri eller penningtvätt. För dessa ändamål sparas personuppgifterna endast så länge som är nödvändigt för ändamålet eller vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@seger.se

Kontaktinfo

Seger Europe AB
Jordgubbsvägen 24
523 61 Gällstad
Sweden

VAT: SE5562448901
E-mail: info@seger.se

Phone: +46 (0)321 - 260 00